Partner události
30 tisíc Kč

  • 1x stůl na golfovém plese

nebo

  •  1x flight v turnaji partnerů při PGA Austerlitz

nebo

  • 2x flight ve V.I.P. turnaji

nebo

  • 2x flight ve V.I.P. turnaji